77

Адрес на управлението:

ОП „СПОРТ-ВАРНА“
гр.Варна, ул.Селиолу 39 А

Директор : Ваня Вълчева – тел. 052 820 636

052 820 637 факс

каса ПК „Приморски“ – 052/ 820 646
каса Басейн „Делфини“ – 052/ 820 640
каса ОСРК „Младост“ – 052/ 820 657
ОСРК „Младост“ – централа 052/46 00 86 и 052/ 46 00 87

email: opsportvarna@abv.bg

Общинско предприятие „Спорт-ВАРНА“ обхваща 12 големи спортни комплекса. В предприятието работят общо 103 служители, разпределени по спортнните бази в зависимост от тяхната големина и ангажираност.