funcity

Петото издание на младежкия фестивал на Варна – FUNCITY, все пак ще се реализира през последния уикенд на август месец, в рамките на четири дни. След дълги преговори и търсене на успешен изход, организаторите на фестивала и Община Варна стиснаха ръце в името на едно от най-успешните младежки събития в страната.

Сдружение „Варненски младежки фестивал” излязоха с официално прес-съобщение до медиите, в което дават информация за подробностите около реализирането на фестивала през 2015 г., трудностите, които са наложили отлагането и как са намерили решение за реализирането му. След като през април месец бе направена мащабна кампания сред медии и социални мрежи за набиране на предложения, организаторите успяват да оформят силна и успешна програма още в края на май месец. За първи път от пет години обаче започват да се сблъскват с административни трудности при взаимодействието си с Дирекция „Образование и младежки дейности”, които стопират успешното организиране на събитието. В резултат на поредицата от перипетии, поставени през организаторите, екипът на фестивала се принуждава да изпрати официално писмо до Община Варна и одобрените участници, с което заявява отказа си да се ангажира с организирането на фестивал при условията на работа, в които са поставени.

В резултат от описаните събития, ръководството на Община Варна и екипът на FUNCITY стартират серия от срещи, в които да изчистят както възникналите проблеми, така и значението на фестивала и ролята му в развитието на младежките политики на Варна, особено предвид факта, че градът предстои да бъде Европейска Младежка Столица през 2017 г. Организаторите се ангажират с повторно организиране на FUNCITY в края на лятото, само при условие, че се сформира адекватен и ефективен екип от страна на Община Варна за реализацията на фестивала, който да гарантира бързото и безпроблемно организиране на събитието. Допълнително условие, е цялостното подобряване на работата с младежкия сектор и по-интензивно взаимодействие при подготовката на Варна 2017. Към момента е сформирана специални работни групи с представители както на общината, така и на неправителствения сектор, които работят в насока успешното реализиране на FUNCITY през тази година и сформирането на управленска структура на Варна 2017 с участието на младежки организации.

От сдружение „Варненски младежки фестивал” поемат ангажимента да се свържат с всички участници, одобрени за първоначално планираното издание през юли месец, като им дадат възможност отново да бъдат част от програмата на фестивала. За да могат да компенсират закъснението при реализацията на любимото на хиляди младежи събитие, екипът на FUNCITY планират нови дейности, локации и гости, с които подобаващо да изпратят лятото в края на август месец.