П Р О Г Р А М А

17 МАРТ – ПЕТЪК
ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАФИК
13.30 – ПРЕСКОНФЕРЕЦИЯ
18.30 – ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

18 МАРТ – СЪБОТА
09.00 – 09.30 СЪДИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
09.30 – 10.20 ДЕЦА група А /1-10/ 2 уреда
10.20 – 10.35 почивка
10.35 – 11.25 ДЕЦА група В /11-20/ 2 уреда
11.25 – 11.40 почивка
11.40 – 13.20 ДСВ 2004 /1-13/ 3 уреда
13.30 – награждаване на ДЕЦА и ДСВ 2004
14.00 – Откриване на турнира
14.30 – 16.40 ДСВ /1-17/ 3 уреда
16.40 – 17.00 почивка
17.00 – 19.10 Жени /1-17/ 3 уреда
19.20 – награждаване ДСВ и Жени

19 МАРТ – НЕДЕЛЯ
09.00 – 09.30 СЪДИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
09.30 – 10.20 Деца родени 2009 и по-малки /1-20/ 1 уред
10.30 – Награждаване на Деца родени 2009 и по-малки
10.50 – 13.00 ДМВ група А /1-17/ 3 уреда
13.00 – 13.20 Почивка
13.20 – 15.30 ДМВ група В /18-34/ 3 уреда
15.40 – Награждаване на ДМВ