Варненският район „Младост“ отбеляза своя празник със спортна проява. Кристиан Димитров-директор на дирекция „Спорт“ откри празника. Група „Здраве“ участва в проявата, като имаше и фолклорен елемент по време на откриването. От другите райони в града също станаха съпричастни на празника.