1

П Р О Г Р А М А

ЗА СРЕЩИТЕ ОТ МЕМОРИАЛ „ЕВГЕНИ КИТАНЧЕВ”

                     ВАРНА – 12.11.2017        

 

МОМЧЕТА 10 г.

1.”Спартак”        2.”Поморие”      3.”Шумен”       4.”Чардафон”

МОМЧЕТА 10 г.

1.”Спартак”    2.”Добруджа”    3.”Шумен”    4.”З.Стоянов 1”  5. ”З.Стоянов 2”

  1. ”З.Стоянов 3” 7.”Поморие” 8.ОДК-Варна   9.”Камчия” Дч

 

                             I  игрище                                           II  игрище

9.00     „Добруджа”- „Спартак” 11                ОДК Вн -„З.Стоянов 1” 11

9.30    „Камчия” Дч -„Добруджа” 11            „ Поморие”- „ З.Стоянов 3” 11

10.00   ОТКРИВАНЕ НА ТУРНИРА

10.10   „Добруджа”-„Шумен 61”  11             „Спартак”-„Поморие” 10

10.40   „Спартак”- „Поморие” 11                    ОДК Вн -„Камчия” Дч  11

11.10   „Шумен 61”- „ З.Стоянов 2” 11           „Шумен61”- „Чардафон”

11.30   „Поморие”-ОДК Вн   11                       „Камчия” Дч- „З.Стоянов 1” 11

12.10   „Чардафон”- „Спартак” 10                 „Поморие”- „Шумен 61”  10

12.40   „Шумен 61”- „Спартак” 11                 „З.Стоянов 2”- „ З.Стоянов 3” 11

13.10   „Шумен 61”- „Спартак” 10                   „Чардафон”- „Поморие” 10

13.50        ЗАКРИВАНЕ НА ТУРНИРА