IMG_20161215_103048

Уважаеми ръководители на спортни клубове и сдружения, уважаеми треньори. Наближава края на календарната 2017-та година. По традиция Община Варна организира и провежда годишна церемония „Спортист на Варна”. За целта се обръщаме към Вас с молба да номинирате  за участие в анкетата спортист и отбор с най-значими спортни постижения за 2017 г.

Изпращаме категориите и критериите за участие в анкетата.

Номинациите можете да изпращате на: sportvarna@abv.bg

Всяка номинация трябва да съдържа име на спортист/отбор, постижение, вид на спортната проява и място на провеждане, треньор и възрастова група.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ Е 30 НОЕМВРИ, 2017 г.

ЗАБ. ТЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНАТА АНКЕТА, НЯМА ДА УЧАСТВАТ В ДОПИТВАНЕТО ДО СПОРТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ДОБРИЯ СПОРТИСТ И ОТБОР  НА ВАРНА ЗА 2017 Г.