В дните от 30 ноември до 2 декември в Бордо, Франция се проведе годишната конференция на Sail Training International (STI) – организатор на регатите за учебни ветроходни кораби в които Варна вече три пъти участва като пристанище домакин (2010, 2014 и 2016 година). В конференцията взеха участие повече от 350 делегати от множество страни от пет континента. Община Варна беше представлявана от Кристиан Димитров, директор Дирекция „Спорт“ и кап.Тома Томов, като председател на Организационния комитет в досегашните регати.

В дневния ред на конференцията бяха обсъждани резултатите от последните регати от 2017 година, безопасност на еипажите и кадетите, въпроси относно сигурността на корабите, ефективността на учебните пограми, планирани регати през следващите години и др.

Добрата новина е, че през 2019 година се планира регата в района на Егейско и Черно море и организаторите STI чрез нашите представители на конференцията отправиха покана Община Варна да бъде отново, за четвърти път, град-домакин. С тази покана STI потвърдиха своето изявление през миналата година, че „благодарение на отличната организация, създадена от Общината и топлото гостоприемство, проявено от гражданството като цяло, Варна никога няма да бъде заобиколено при която и да е черноморска регата в бъдеще“. Остава да се получи официалната покана от организаторите и да се вземе решение.