Тържеството се състоя в Юнашкия салон, а наградите връчи Данчо Илиев, главен експрет към дирекциях „Спорт“.