БФ Хандбал предоставя важна информация, касаещи хандбалните клубове в страната и по-пряко финансовото им подпомагане от страна на ММС

  • Във връзка с кандидатстването хандбалните клубове по „Програма за развитие на спортните клубове за 2018“ на ММС, Ви уведомяваме, че в сайта на ММС в секция „Програми“, както и на долупосочения линк може да откриете информация относно програмата, както и необходимите формуляри, които следва да бъдат попълнени.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2018 г.

БФ Хандбал обръща внимание на всички,че срока в който програмите трябва да бъдат получени в офиса на БФХ е 10 януари 2018г.

 

  • Във връзка с отчетите на хандбалните клубове по „Програма за развитие на спортните клубове за 2017“ на ММС, Ви уведомяваме, че в сайта на ММС в секция „Програми“, както и на долупосочения линк може да откриете информация относно финансовия и съдържателния отчет, както и необходимите формуляри, които следва да бъдат попълнени.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2017г.

БФ Хандбал обръща внимание на всички,че срока в който отчетите трябва да бъдат получени в офиса на БФХ е 25 януари 2018г.

БФ Хандбал предоставя важна информация, касаещи хандбалните клубове в страната и по-пряко финансовото им подпомагане от страна на ММС

  • Във връзка с кандидатстването хандбалните клубове по „Програма за развитие на спортните клубове за 2018“ на ММС, Ви уведомяваме, че в сайта на ММС в секция „Програми“, както и на долупосочения линк може да откриете информация относно програмата, както и необходимите формуляри, които следва да бъдат попълнени.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2018 г.

БФ Хандбал обръща внимание на всички,че срока в който програмите трябва да бъдат получени в офиса на БФХ е 10 януари 2018г.

 

  • Във връзка с отчетите на хандбалните клубове по „Програма за развитие на спортните клубове за 2017“ на ММС, Ви уведомяваме, че в сайта на ММС в секция „Програми“, както и на долупосочения линк може да откриете информация относно финансовия и съдържателния отчет, както и необходимите формуляри, които следва да бъдат попълнени.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2017г.

БФ Хандбал обръща внимание на всички,че срока в който отчетите трябва да бъдат получени в офиса на БФХ е 25 януари 2018г.