http://sportistnavarna.com/uploads/gallery/45c2c7321737c432ccb075fff28d633c.jpg

Номинирани от спортно училище за януари`2018