http://sportistnavarna.com/uploads/gallery/a54e49b97d378a87e9d58106f40aa0e1.jpg

Започна онлайн гласуването в анкетата „Спортист на Варна“ за месеця януари`2018. Гласуването се осъществява на сайта „Спортист на Варна“ – www.sportistnavarna.com.