Живко Стоев е преподавател по физическо възпитание в СОК „Камчия“. Той имаше състезатели, които участваха на ученическата купа по тенис на маса във Варна. Живко е от Старо Оряхово и има огромен интерес и към футбола. Чуйте какви са идеите му.