При учениците 3-7 клас отборно на първо място е СУ „Найден Геров“, предОУ „Св.Иван Рилски“ и ОУ „Васил Априлов“. Отборно момичета: Първи са СУ „Климент Охридски“, пред СУЕО „А.С Пушкин“ и „СУ „Найден Геров“. Титлата индивидуално при момичета е за Николая Димитрова от „Найден Геров“, а при момчетата златен медал за Димитър Стефанов от „Климент Охридски“.