Проф. Златко Злате е главен организатор в Юнашкия салон във Варна. С него правим равносметка за изминалата една година, откакто заема тази длъжност.