Резултат с изображение за полицейска лична защита

Национален преглед по ПОЛИЦЕЙСКА ЛИЧНА ЗАЩИТА /заключителен етап/ и национално състезание по КАРАТЕ за служители на МВР -14.09.2018г.

В националния преглед по ПЛЗ участват само медалистите от 6-те зонални първенства, които са се провели в периода април – юли 2018г. Участието е по двойки, демонстрация на техники от основните видове атаки с и без оръжие. Специфична работа има с ползването на помощни средства, пали и белезници, както и огнестрелното оръжие по време на полицейските действия.

Състезанието по КАРАТЕ за полицаи е по правилника на световната карате федерация. Изискванията се повишават с приемането на карате в олимпийското семейство  и във времето се формират и успяват да участват служители със значителен опит в тази спортна дисциплина.

Резултат с изображение за полицейска лична защита