Резултат с изображение за черноморска купа по карате за деца

Състезанието е за деца от 8 до 18г. възраст. Изпълнява се по програмата “Млади приятели на полицията” на Спортна асоциация на МВР. Правилникът е на световната карате федерация. Същият се адаптира постепенно към изискванията на олимпийското карате.

За МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ПОЛИЦИЯТА:

І. История

Програмата “Млади приятели на полицията”, стартира своята дейност в началото на 1998г. в градовете София, Ст. Загора, Плевен, Враца, Монтана и Видин.
С помощта на областните структури на МВР и различните държавни, областни и общински ръководства и спортни организации са създадени над 25 клуба в цялата страна предимно по спортовете: карате, джу-джицу и таекуон-до.
В системни спортни занимания през изминалите единадесет години са обхванати над 1500 деца, които тренират под ръководството на служители от министерството и треньори с подходящ педагогически и спортен опит. По време на заниманията, освен със спортните дисциплини, децата се запознават с работата на служителите на МВР, възпитават се в ред и законност, изгражда се мотивация за стремеж към доброто и се стимулира добрия успех в училище.
В различните турнири, фестивали и лагери, включени в календара на програмата, всяка година взимат участие над 2500 деца и младежи.

В ГРАД ВАРНА – програмата „Млади приятели на полицията” е реализирала два благотворителни фестивала „ПОЛИЦАЯТ И ДЕТЕТО 1 и 2 , проведени съответно 2007 и 2008г. Както и проект за обучение „БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА ВЪЗПИТАВАТ реализиран съответно 2008 и 2009 г. под формата на обучения за самозащита и запознаване с работата на служителите и различните служби в МВР.

Във връзка със същата програма от 2004г. в гр. Варна развива дейност варненската школа на ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ КАРАТЕ ДЖУ-ДЖИЦУ КЛУБ. Същият се ръководи от Сенсей Станислав Карастоянов. Основните дейности са преподаване на бойни изкуства , участие в спортни състезания по дисциплините джу-джицу и карате, обучение в самозащита във всичките и аспекти за полиция, армия , охранителни структури, както и за граждани. Превенция сред децата и младежите. Само последните 3 години варненският клуб има 3-ма европейски шампиони по джу джицу – бразилски стил, както и няколко сребърни и бронзови отличия. Клубът е комплексен национален шампион само с направлението – бразилско джу-джицу в последните 5 години. Групата по карате тепърва набира скорост. На национални първенства и купи на БНФК малките представители на ЦПКДК Варна имат вече над 5 шампионски титли и множество сребърни и бронзови медали.


ІІ. Цел на програмата

Основната цел на програмата “Млади приятели на полицията” е да подпомогне изпълнението на стратегията “Полицията в близост до обществото”.


ІІІ. Задачи на програмата

  1. Да формира активна гражданска позиция и позитивно обществено мнение към дейността на полицията, особено сред децата и подрастващите, като елемент в превенцията на престъпността.
    2. Да изгражда добра двигателна култура и поддържане на добра физическа форма сред младите хора, чрез системни занимания с физически упражнения, спорт и туризъм в свободното време.


ІV. Средства

Целите и задачите на програмата ще се реализират чрез:
– обучение и тренировки на децата и младежите по различни видове спорт.
– организирате и провеждане на различни видове спортни състезания и турнири.
– популяризиране на спорта, като средство за възпитание и изграждане на здрави морални ценности у младите хора.
– активна работа с медиите с цел популяризиране програмата сред обществото.
– създаване на нови клубове „ Млади приятели на полицията”.


  1. Целеви групи.

– Младите хора – на възраст между 5 и 25 години. Те повишават своите физически качества чрез участие в различни състезания по видове спорт, обучават се в техниките за самозащита и се запознават с дейностите на полицията.
– Родителите – те биват подпомогнати във възпитанието на децата, консултирани по отношение превенцията на престъпността и избора на спорт, най-подходящ за тяхното дете.
– Полицията – засилва се доверието на децата и техните родители в полицията като институция, която защитава живота на гражданите, опазва обществения ред и противодейства на престъпността. Децата подпомогат органите на реда, посредством превантивните дейности, извършвани на партньорския принцип, т.е. превенцията на престъпността от самите участници в програмата.


VІ. Партньори за реализиране на прогрмата

При осъществяването на програмата “Млади приятели на полицията”, ЦБПС – МВР и СА – МВР ще си партнират със :
Министерство на вътрешните работи; Областни дирекции на МВР.

Министерството на младежта и спорта.
-Спортни федерации и съюзи по видовете спорт залегнали в календара на програмата.
-СК Левски и други клубове в страната. Областни и общински ръководства.

Министерство на образованието и науката.
-Регионални инспекторати на МОН.
-Училища и училищни настоятелства.


VІІ. Спортове на програмата

Спортове за самозащита:  Популярни спортове:
– Карате -Футбол / футзал и плажен /
– Таекуон-до ITF -Волейбол / мини и плажен /
– Таекуон-до WTF -Баскетбол / стрийт баскет /
– Джу-джицу -Сп.стрелба
– Сумо