Резултат с изображение за ЖСК Спартак варна

   П  Р  О  Г  Р  А  М  А

     за заключителния  етап на честванията на -100 годишният –юбилей  на:

ОБЕДИНЕНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ”ЖСК-СПАРТАК”- ВАРНА

 

1.Начало на тържественото събрание в чест на юбилея ,ще се проведе на -26.09.2018 година от  17.00 часа във –Юнашкия салон –Варна.

      2.Откриване и приветствие към участниците  във тържественото събрание.

3.Награждаване на състезатели  носители на медали от Олимпийски ,Световни и Европейски първенства, техните треньори, деятели и ръководители ,прославили Варна и Р.България на международното спортно поле.

4.Поздравителен концерт  за участниците във тържественото събрание  по-случай юбилея.

5.Закриване на събранието.

ОТ :   ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ  КОМИТЕТ

    И РЪКОВОДСТВОТО НА ОСК ”ЖСК-СПАРТАК”-ВАРНА