Първите срещи всеки ден са от 17.00 ч, а вторите от 20.40 ч.

Класиране в групата: