Ето как коментира успеха над Чардафон /Гб/ наставникът на варненския Спартак Веселин Станков.

btr