Снимка на Атанаска Ангелова.

1.Вероника Миткова – първо място – трибой: треньор Валентина Белева

2.Наталия Кременска – първо място -1500м- треньор:Георги  Тихов

3.Наталия Кременска- първо място- 3000м- треньор: Георги Тихов

4.Илкер Раимов – второ място- 400м – треньори: Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова

Снимка на Атанаска Ангелова.

5. Илкер Раимов- пето място- 800м – треньори:Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова

6.Нина Станкова- седмо място- 400м- треньори:Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова

7.Нина Станкова- седмо място -висок скок- треньори:Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова

8.Лилия Богданова – осмо мясо-200м: треньори:Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова

9.Георги Каракашев – осмо място – 400м треньори: Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова

10. Щафета 4×200м юноши- четвърто място(Николай Недков,Стефан Терзиев,Илкер Раимов,Георги Каракашев)треньори: Пенчо Пенев Атанаска Ангелова

11.Щафета 4×200м девойки – шесто място ( Мария Тончева, Наталия Кременска, Нина Станкова, Лилия Богданова). Треньори: Пенчо Пенев, Атанаска Ангелова.