Става дума за една работна среща-семинар за споделяне на добри практики и дискусия по въпросите на детски- юношески спорт, спорт за всички и спорт за високо спортно майсторство. Мястото на срещата е Юнашкия салон. Участват специалисти и спортни ръководители от цялата страна.