11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристиан Димитров, директор на Дирекция „Спорт“ при Община Варна

тел:  052/820 807, 052/820 807

gsm: 0885/606 525

e-mail:sportvarna@abv.bg

 

images (1)

Георги Арнаудов, главен експерт „Спорт“,  при Община Варна

тел:052/820 806, 052/820 807

gsm: 0884/640 052

e-mail:sportvarna@abv.bg

 

 images

Данчо Илиев – мл. експерт  „Спорт“,  при Община Варна

тел:052/820 806,  052/820 807
gsm: 0884/640 052

e-mail:sportvarna@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Мила Цонева- мл. експерт  „Спорт“,  при Община Варна

тел:052/820 806,  052/820 807

gsm: 0884/640 052

e-mail:sportvarna@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елза Харалампиева – Главен експерт

тел:052/820 812

e-mail:sportvarna@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенка Анастасова – Младши експерт

тел:052/820 806

e-mail:sportvarna@abv.bg

 

 

*******************

Община Варна
Дирекция „Спорт“
бул. „Цар Освободител“ 27

община Варна       

община Варна, Дирекция Превенции

  

Bookmark and Share

–––––––––––––––––––––––––––––-

    НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Дирекция  „Спорт“
Закон за физическото възпитание и спорта
НАЦОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА Р. БЪЛГАРИЯ 2012 – 2022


ВАЖНО!!!Във връзка с изменения и допълнения на „Наредба за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от варненски спортни клубове“,моля изпращайте Вашите предложения за промени в наредбата до 10 МАЙ 2013 г.До всички спортни клубове, започна подаването на докладни относно „Инструкция за финансово подпомацане на спортните клубове“ Докладна Записка за командировка областни, зонални и републикански състезанияСлед подаване на докладна-записка, списък на учениците и финансов план за командировка в деловодството на Община Варна, на ръководителя на отбора се изплаща авансовонеобходимата сума за състезанието. Финансовите средства се получават в касата на Младежки дом.1. Командировъчната заповед се издава от Директора на училището. В заповедта да се изпише, че разходите за командировка са за сметка на Община Варна Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.2. Документи за отчитане на разходи:

Ø Разходите за транспорт се отчитат само с билетите от обществен транспорт;

Ø Дневните разходи се отчитат със списък и подпис на командированите ученици и ръководители, че са получили дневните финансови средства (съгласно законодателството на Р. България).

Ø Командировъчна заповед на директора за сметка на Община Варна.

3. Документите за отчитане се подават в деловодството на Община Варна до 7 дни след приключване на състезанието.

 

 

 

Наредба за безвъздмезно ползване на общинска спортна база

Разпределение на финансово подпомагане на спортни клубове

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ СТОПАНИСВАНИ ОТ ОП „СПОРТ – ВАРНА“