Преди малко завърши заседанието на комисията за Младежки дейности и спорт при Община Варна. Единодушно бе прието предложението от кмета на Варна Кирил Йорданов относно проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, както и Наредба за условията и реда за включване в Младежка доброволческа служба. Такава Наредба се приема за първи път у нас по подобие на европейската доброволческа служба. Прието бе и предложението на кмета за относно проект на Инструкция за условията за финансово подпомагане на спортните клубове. Съветниците глусаваха и приеха и докладната записка на шефката на спорта в града Калина Попстефанова  относно награждаването  на спортисти съгласно Наредбата за материално стимулиране.