ПРОТОКОЛ No 12 oт проведено редовно заседание на Етичната комисия при Българската федерация по баскетбол на 21.02.2011 г. от 12.00 ч.

Участват: Иван Евстатиев, Людмил Нейков, Станко Стоянов и Артеник Арабаджиан

Дневен ред:
1. По писмен доклад на Васил Гъдев – дежурен представител на срещата от НБЛ „Спартак” – „Балкан”, проведена на 13.02.2011 г. в град Плевен „По време на срещата привърженици на отбора на „Балкан”, около 50-60 зрители, подкрепяни от ударен инструмент /тъпан/, разположени в близост до отборната скамейка от лявата страна на секретарската маса зад коша се държаха невъздържано към състезатели и съдии и ги обиждаха с неприлични думи”…

Решение:
След като се запозна с доклада на дежурния представител и изслуша обясненията на Президента на БК „Балкан” г-н Иван Гавалюгов /предложил на вниманието на комисията и обработени клипове на епизоди от срещата, демонстриращи пропуски на съдиите/, на основание чл. 5, т. 3 и т. 4 от Кодекса за етично поведение на БФБ и във връзка с чл. 13 от Правилника за дейността комисията, наказва БК „Балкан” с глоба в размер на 500 /петстотин/ лв