ПРОГРАМА

 на Републиканска ветроходна регата на Ял-6

“Трети март” – Варна, 2011

03.03.2011 9:00 ч. Посрещане на екипажите – СК „Черно море – Бриз”
  14:00 – 17:00 ч. Обмер
     
04.03.2011 9:00 ч. Техническа конференция
  11:00 ч. Старт – първа гонка
  14:00 ч. Старт – втора гонка
     
05.03.2011 11:00 ч. Старт – трета гонка
  14:00 ч. Старт – четвърта гонка
     
06.03.2011 10:00 ч. Старт – пета гонка
  14:00 ч. Закриване

  

Забележка: Организаторът си запазва правото за промени в програмата.