Много водещи специалисти от България взеха участие в 8-ия конгрес на българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия. Сред присъстващите бяха и петима лекари от варненския център по рехабилитация  спортна медицина. Конгресът се проведе в НСА в столицата. В научната част на форума бяха обсъдени интересни новости в областта на спортната медицина. В организационната част бе избрано ново ръководство на дружеството. Дискутирани бяха и доста проблеми по организацията и функционирането на спортната медицина у нас. Предстои да бъдат направени стъпки пред министерствата на спорта и здравеопазването за законови промени  и регламентиране на спортно-медицинските дености. Оказва се, че за разлика от останалите страни в Европа у нас спортната медицина не е финансирана от държавата.