BMW разпространи нови снимки и видео на новото поколение:

http://www.youtube.com/watch?v=Y4jVuICBc3E