ДО

                                                                       

Г-Н СТЕФАН КАПРАЛОВ,

                                                                       

ПРЕЗИДЕНТ НА ПФЛ

 

 

                                                               Копие: До членовете на БПФЛ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПРАЛОВ,

 

На своето редовно заседание от 24.02. 2011 г. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз единодушно гласува, считано от 26.02. 2011 г. с началото на пролетния дял от първенствата в „А“ и „Б“ ФГ да увеличи с 50% приходите си от налаганите от комисиите към БФС глоби и имуществени санкции. Получените средства ще се изразходват целево за нуждите на детско-юношеския футбол. Мярката се налага заради дълбоката финансова криза, която е обхванала малките клубове и за която ярка индикация е състоянието на двете „Б“ ФГ. Членовете на Изпълнителния комитет се обединиха около становището, че в подобна тежка стагнация няма нищо по-важно от инвестиции в бъдещето на футбола, което може да се гарантира само от децата. Постъпилите в БФС допълнителни средства ще бъдат изразходвани за подпомагане работата на детско-юношеските школи в България.

София,                                                               С УВАЖЕНИЕ:

28.02. 2011 г.

Борислав Михайлов,

Президент на БФС