Милиардерът Алишер Усманов продължава да „граби” акции от английския ФК Арсенал.Той вече притежава повече от 27 %. С най-сериозно дялово участие е Стан Кронк/САЩ- 29,9 %.Ако някой от двамата успее да се добере до 50 % то той ще бъде физически собственик на клуба.Английският милиардер Дани Фишман, който се занимава с търговия на диаманти притежава 16 %.

На снимката: Алишер Усманов