Борислав Михайлов заяви, че изборът му в ИК на УЕФА е ричен успех за него.Той припомни на българите, че Париж е щастлив град за него и за българския футбол.”У нас скандали, а нас ни избират за ръководители. Това означава, че сме ценени повече в Европа отколкото у нас”, в закачлив тон коментира Михайлов за пресата ни.