Последни новини по повод на бедствията в Япония, подадени от Nissan Motor Co., Ltd. Информацията е актуална към цитираната дата. Тъй като ежедневно се променя обстановката Nissan Europe ще подава актуална информация, когато е необходимо.

Служители
Всички служители, пътували до Япония по служебни причини са се върнали в родните си страни.
Можем да потвърдим сигурността на всички чуждестранни служители и техните семейства на компанията, работещи в Япония и ще продължаваме да следим от близо за тяхната сигурност.
За момента всички командировки към Япония са отложени. Nissan е в постоянен контакт с всички европейски служители като зачитат личното им решение да останат или не в Япония.

Дарения
В отговор на бедствията, които опустошават Япония, Nissan Европа ще дари 1 милион долара в брой, за да подпомогне страната.
Включвайки сумата от 1 милион долара, предоставени от Nissan Европа, общата стойност на дарението ще достигне повече от 3, 75 милиона долара в брой и в други материални помощи. Това включва глобални и регионали корпоративни помощи, помощи от служители, предоставяне на 50 автомобила за бърза помощ в най-засегнатите части в Япония.

Производство/ Заводи
Всички заводи в Nissan Европа остават оперативни и ще продължат по план да работят до следващо известие.
Въпреки че всички заводи в Япония са успели да възстановят по-голяма част от оборудването си (с изключение на завода за двигатели Iwaki, който ще се възстановява от щетите по-дълго време), те все още са в процес на реорганизация на работния процес.

Планът за работа е както следва:
Oppama Plant, Tochigi Plant, Kyushu Plant, Yokohama Plant и Nissan Shatai към момента ограничават работата си до производство на части. Производството на автомобили е планирано да започне от 24 март.
Nissan’s JATCO’s Fuji Plant и Fujinomiya Plant, които произвеждат скоростни кутии, имат частични щети на сградите и оборудването. Операциите за момента са спрели, за да се отстранят щетите.

Доставка на автомобили / Европейско производство

Nissan Европа не предвижда краткосрочно забавяне на доставките на автомобили, благодарение на:
Големият дял на производство в Европа, което представлява около 80 % от продадените автомобили в региона.
Има достатъчно производство на автомобили, които да поддържат продажбите и доставките на автомобили за най-малко 6 седмици.
Заради забавяне във графика на производството в Япония е възможно да има нарушения в доставките на автомобили в средносрочен план, но още е твърде рано да се прогнозира срока на забавянето.

Миналата седмица Nissan Motor Co., LTD. e инициирала преглед на автомобилите, произведени в Nissan Япония, за следи от радиоактивни материали. Предприети са мерки, за да се гарантира, че всички продукти на компанията са проверени и отговарят на глобално приетите стандарти за сигурност и всички рискове за заразяване са напълно елиминирани.