Европейски квалификации по футбол, днес:

 
Гр.А
25.03

Австрия – Белгия,

26.03
Германия – Казахстан

Гр.B

26.03
Армения – Русия
Андора – Словакия
ЕЙРЕ – Македония

Гр.C

25.03
Сърбия – Северна Ирландия
Словения – Италия

Гр.D

25.03
Люксембург – Франция

26.03
Босна – Румъния
Албания – Беларус

Гр. E

25.03
Унгария – Холандия

Гр. F

26.03
Грузия – Хърватия
Израел – Латвия
Малта – Гърция

Гр. G

26.03
Уелс – Англия
БЪЛГАРИЯ – Швейцария

Гр. H

26.03
Кипър – Исландия
Норвегия – Дания

Гр. I
Испания – Чехия