гр.А

Австрия-Белгия 0-2

Гр.Б

Сърбия-Сев.Ирландия 2-1

Словения-Итлия 0-1

Гр.д

Люксебург-Франция 0-2

Гр.Ж

Унгария-Холандия 0-4

Гр.И

Испания-Чехия 2-1