Гр.А
Германия – Казахстан 4-0

Гр.B

Армения – Русия 0-0
Андора – Словакия 0-1
ЕЙРЕ – Македония 2-1

Гр.D

Босна – Румъния 2-1
Албания – Беларус 1-0

Гр. F
Грузия – Хърватия 1-0
Израел – Латвия 2-1
Малта – Гърция 0-1

Гр. G

Уелс – Англия 0-2
БЪЛГАРИЯ – Швейцария 0-0

Гр. H

Кипър – Исландия 0-0
Норвегия – Дания 1-1