Най-добрата българска съдийка по худ.гимнастика Мария Петрова сподели на днешната пресконференция във Варна, че прави всичко възможно и работи в посока връщане на красотата на този спорт. „Постоянно съм по симпозиуми, съдийски семинари и други срещи. Искаме да върнем „старата”, красивата гимнастика. Основното е музиката и танца. Това е художествената гимнастика. Работи се в посока намаляване на продължителността на съчетанията. Това се прави заради телевизията. Искаме да върнем атракцията на този спорт и отново да върнем хората в залите”, каза голямата ни шампионка Мария Петрова.