Ford разпространи видео от процедурата по оптимизирането на поведението на окачването на новото поколение Focus, извършвана на специални изпитателни трасета в Белгия (Lommel Proving Ground) и САЩ (Michigan Proving Ground).

Изпитателните писти на Ford пресъздават реалната и най- вече, различна, пътна обстановка, пред която могат да бъдат изправени представителите на новата генерация Focus. Стар асфалт, с кръпки, без кръпки, с дупки и изронени участъци, трасетата са направени така, че да дадат възможност на инженерите да симулират движение както по здравите европейски и североамерикански пътища, така и по неприятните настилки на страните с развиващи се пазари.

Я погледнете тук: http://www.youtube.com/watch?v=HhRu9TW2mK0