По т.1

І. Отложено за разглеждане непровеждане на срещата от ХІХ -ти кръг на „А“ ФГ  ФК“Калиакра“ – ПФК“Левски“ :   

След като обстойно разгледа причините за неизиграването на срещата ФК“Калиакра“ – ПФК“Левски“, изказванията на Цонко Цонев -кмет на гр. Каварна, „Декларацията“ преди футболната среща и „Обяснението“  след нея на ръководството на ФК“Калиакра“ подписано от Красимир Тодоров – административен  директор и становището на комисии към БФС, ДК счита, че случилото се е в пълен разрез с прокламираните в Устава на БФС цели и по специално на чл.13, т. 7, от същия.

         ДК приема становището на комисията по „Феърплей ред и сигурност“,  че е налице сериозна намеса на общинските власти в гр.Каварна в делата  на ФК“Калиакра“, довела до неизиграване на срещата ФК“Калиакра“ – ПФК“Левски“  което представлява грубо нарушение на чл.19, ал. 2, т. 9 от Устава на БФС.

         Поради преднамереност в неизиграването на срещата от страна на ФК“Калиакра“ изразени в становището на Комисията по Феърплей ред и сигурност, ДК счита, че е налице симулативното неизиграване на срещата, което представлява нарушение на чл.19, ал. 2, т. 8 от Устава на БФС  и е равнозначно на симулативно изиграване на срещата с резултат 0 : 3 в полза на ПФК“Левски“ присъдено от СТК при БФС на нейно заседание на 31.03.2011 год. 

         Вземайки предвид „Декларацията“ на ФК“Калиакра“ от 16.03.2011 г. от ръководството на ФК подписана от Красимир Тодоров – административен  директор, както и подписаното от същия „Обяснение“ от 22.03.2011 г за неизиграването на срещата, ДК счита същият отговорен за липсата към датата на провеждане на срещата, на задължителния предсъстезателен мед. преглед и липсата на линейка и е конкретна причина за неизиграването на срещата.

         С тези си действия  ФК“Калиакра“ е възпрепятствала телевизионните екипи да излъчат директно от гр. Каварна срещата от ХІХ ти кръг на „А“ ФГ между отборите на ФК“Калиакра“ и  ПФК“Левски“, представляващо нарушение на чл. 44, ал. 1 от ДП.

         Предвид на горното ДК реши:

1.     За преднамерено неизиграване на среща от първенството на „А“ ФГ ФК“Калиакра“ – ПФК“Левски“, на основание чл. 46, ал.1 буква б/  и във връзка с чл.16 ал.1 и 2 от ДП 2010/2011 година,  ДК налага на ФК“Калиакра“ имуществена санкция в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева и предупреждение за изваждане от състава на „А“ ФГ .

2.     За непредставяне на документ  и неусигуряване на линейка довело  до неизиграване на срещата от първенството на „А“ ФГ, на основание чл. 46, ал.1, и във връзка с чл. 6 от ДП 2010/2011,  ДК налага на Красимир Тодоров – административен  директор на ФК“Калиакра“ ,наказание- забрана за участие във всички дейности свързани с футбол за срок от 6 /шест месеца/ и глоба в размер на 2000 лева.

3.     За допускане на вземане на решение от ръководството на ФК под давление на външни организации ,което е нарушение на чл.19, ал.2. т 9 от Устава на БФС, ДК на основание чл. 6 и чл. 39  от ДП 2010/2011 наказва Венцислав Василев президент на ФК“Калиакра“ с глоба в размер н а 5 000 лева.

4.     За осуетяване на директно предаване на официална среща от първенството на „А“ ФГ, на основание чл. 44, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 15 000/петнадесет хиляди/ лева на ФК“Калиакра“, като същите трябва да се внесат в срок преди следващата среща.

5.     На основание чл. 44, ал. 2,  ДК предлага на съответните органи при БФС,  ФК“Калиакра“ да бъде лишен от всички средства полагащи му се по схема за разпределение на сумите, получени по договора за продажба на телевизионни права за този сезон.