Българският футболен съюз организира кръгла маса по проблемите на футболното хулиганство и опазването на обществения ред по време на футболни срещи. Събитието е на 19 април, вторник, от 10 часа в хотел „Бест Уестърн Експо“, зала „Еспланада“ на бул. „Цариградско шосе“, №149.

Партньори на БФС в инициативата са Министерство на вътрешните работи, Министерството на физическото възпитание и спорта, Столична община, Държавна агенция за закрила на детето, както и парламентарните комисии по вътрешна сигурност и обществен ред и комисията по въпросите на образованието, младежта и спорта. Дискусията ще бъде открита от президента на БФС Борислав Михайлов и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Крайната цел на кръглата маса е набелязването на конкретни действия за подобряване на безопасността на мачовете  и взаимодействието между всички страни , участващи в организацията им.

За първи път на кръглата маса ще присъстват не само представители на професионалните клубове, но и представители от най-големите организации на футболните привърженици, за да бъде чут и техният глас. Българският футболен съюз очаква конкретни предложения от всички участници в кръглата маса за промени в наредбите на БФС, както и в Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия.