След 20 години брачен живот се празнува сватбата изискваща нов порцеланов сервиз в знак на това, че от стария вече не е останала и една чинийка…

Виж….жжж..http://youtu.be/3cS51CnvLF0