Цената на колекционерското издание е 275 хиляди долара!

Виж тук:http://youtu.be/ZVSgbE7tPS0