На базата на предоставените документи и съгласно разпоредбите на Правилника за статута и трансферите на футболистите, другите нормативни документи на БФС и становище на Правната комисия на БФС от 22.02.2010г., Спортно-техническата комисия реши:

1.Констатира прекратяване на спортно-състезателни права на базата на предсрочно прекратен трудов договор от състезателя Явор Юриев Тричков с „ПФК Чавдар“-гр.Бяла Слатина, считано от датата на връчване на уведомлението  по чл.327, т.2 и т.3 от Кодекса на труда 30.03.2011г. СТК приема, че прекратяването е направено съгласно Чл.42(1), (2) и (3) от ПСТФ.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Арбитражния съд при БФС.

2.Констатира прекратяване на спортно-състезателни права на базата на предсрочно прекратен трудов договор от състезателя Йордан Димитров Апостолов с „ПФК Чавдар“-Бяла Слатина, считано от датата на връчване на уведомлението по Чл.327, т.2 и т.3 от Кодекса на труда 30.03.2011г.  СТК приема, че прекратяването е направено съгласно Чл.42 (1), (2) и (3) от ПСТФ.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Арбитражния съд при БФС.

3.Констатира прекратяване на спортно-състезателни права на базата на предсрочно прекратен трудов договор от състезателя Георги Петров Ковачев с „ПФК Чавдар“-Бяла Слатина, считано от датата на връчване на уведомлението по Чл.327, т.2 и т.3 от Кодекса на труда 30.03.2011г. СТК приема, че прекратяването е направено съгласно Чл.42 (1), (2) и (3) от ПСТФ.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Арбитражния съд при БФС.

4.Констатира прекратяване на спортно-състезателни права на базата на предсрочно прекратен трудов договор от състезателя Георги Милков Андреев с „ПФК Чавдар“-Бяла Слатина, считано от датата на връчване на уведомлението по чл.327, т.2 и т.3 от Кодекса на труда 30.03.2011г. СТК приема, че прекратяването е направено съгласно Чл.42 (1), (2) и (3) от ПСТФ.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Арбитражния съд при БФС.

5.Констатира прекратяване на спортно-състезателни права на базата на предсрочно прекратен трудов договор от състезателя Георги Владимиров Георгиев с „ПФК Чавдар“-Бяла Слатина, считано от датата на връчване на уведомлението по чл.327, т.2 и т.3 от Кодекса на труда 30.03.2011г. СТК приема, че прекратяването е направено съгласно Чл.42 (1), (2) и (3) от ПСТФ.

БФС