По т. 1

1.  За неизпълнение Решение на Арбитражен спортен съд при БФС по а.д.№ 93/2010  на основание чл. 67, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК“Пирин Благоевград“. 

        ДК определя 14 дневен срок от датата на уведомлението за уреждане финансовите взаимоотношения между ПФК“ Пирин Благоевград“ и Атанас Иванов Николов състезател по футбол.

        На основание чл. 67, ал. 2 ДК предупреждава ПФК“ Пирин Благоевград“,  че ако не изпълни задълженията си в указания срок може да бъде санкциониран с отнемане на точки.

2.  За неизпълнение Решение на Арбитражен спортен съд при БФС по а.д.№ 94/2010  на основание чл. 67, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК“Пирин Благоевград“. 

        ДК определя 14 дневен срок от датата на уведомлението за уреждане финансовите взаимоотношения между ПФК“ Пирин Благоевград“ и Кирил Руменов Чобанов състезател по футбол.

        На основание чл. 67, ал. 2 ДК предупреждава ПФК“ Пирин Благоевград“,  че ако не изпълни задълженията си в указания срок може да бъде санкциониран с отнемане на точки.

3.  За неизпълнение Решение на Арбитражен спортен съд при БФС по а.д. № 04/2011  на основание чл. 67, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК“Пирин Благоевград“. 

        ДК определя 14 дневен срок от датата на уведомлението за уреждане финансовите взаимоотношения между ПФК“ Пирин Благоевград“ и Мирослав Тодоров Тодоров състезател по футбол.

        На основание чл. 67, ал. 2 ДК предупреждава ПФК“ Пирин Благоевград“,  че ако не изпълни задълженията си в указания срок може да бъде санкциониран с отнемане на точки.

4.  За неизпълнение Решение на Арбитражен спортен съд при БФС по а.д.№ 95/2010  на основание чл. 67, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК“Пирин Благоевград“. 

        ДК определя 14 дневен срок от датата на уведомлението за уреждане финансовите взаимоотношения между ПФК“ Пирин Благоевград“ и Ради Иванов Михов състезател по футбол.

На основание чл. 67, ал. 2 ДК предупреждава ПФК“ Пирин Благоевград“,  че ако не изпълни задълженията си в указания срок може да бъде санкциониран с отнемане на точки.

5.  За неизпълнение Решение на Арбитражен спортен съд при БФС по а.д.№ 90/2010  на основание чл. 67, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК“Пирин Благоевград“. 

        ДК определя 14 дневен срок от датата на уведомлението за уреждане финансовите взаимоотношения между ПФК“ Пирин Благоевград“ и Георги Красимиров Георгиев състезател по футбол.

        На основание чл. 67, ал. 2 ДК предупреждава ПФК“ Пирин Благоевград“,  че ако не изпълни задълженията си в указания срок може да бъде санкциониран с отнемане на точки.

6.  За неизпълнение Решение на Арбитражен спортен съд при БФС по а.д.№ 91/2010  на основание чл. 67, ал. 1 от ДП 2010/2011, ДК налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК“Пирин Благоевград“. 

        ДК определя 14 дневен срок от датата на уведомлението за уреждане финансовите взаимоотношения между ПФК“ Пирин Благоевград“ и Андрей Руменов Стоев състезател по футбол.

        На основание чл. 67, ал. 2 ДК предупреждава ПФК“ Пирин Благоевград“,  че ако не изпълни задълженията си в указания срок може да бъде санкциониран с отнемане на точки.

 

По т. 2

                                                        23– и кръг

                           „А“     група

      С предупреждения – 35 състезатели

      С лишаване от състезателни права                    ЛСП          лв.

    Дъстли Роман Мюлдер              ПФК“Левски“            1              1 000

    Ралф Сержиньо Грийн              ПФК“Левски“            1              1 000

    Преслав Анатолиев Йорданов   Локомотив -Сф          1                 200

    Джемал Берберович                ПФК“Литекс“             2              1 200

    Пламен Николов Крачунов        Локомотив -Пд          1                 250

    Евгени Йорданов Игнатов         ПФК“Видима-Рак.“     1              1 000

    Ивайло Ангелов Василев          ПФК“Видима-Рак.“      1                 250

    Детелин Дим. Димитров          ПФК“Калиакра“           1                 250

    ПО ДОКЛАД

         Няма

 

24 – и кръг

           Западна „Б“    група

      С предупреждения – 12 състезатели

      С лишаване от състезателни права                      ЛСП          лв.

    Марио Георгиев Близнаков        ПФК“Пирин“ -ГД          2                 600

    Антон Красимиров Киров          ФК“Чавдар“ – Етр.        2                 600

    Ивайло Руменов Кунчев             ФК“Ботев Криводол“   1                 150

    Ваиз Сабри Кьосов                     ФК“Банско“                1                 750

ПО ДОКЛАД

Няма

 

24 – и кръг

           Източна „Б“     група

      С предупреждения – 18 състезатели

      С лишаване от състезателни права                      ЛСП          лв.

    Емил Спиридонов Николов        ОФК“Несебър“            1                 750

    Младен Николаев  Димитров     ПФК“Добруджа“          1                 125

    Емил Николов Петков               ФК“Любимец-2007″      1                 750

    Галин Петев Богданов               ФК“Доростол“-Сил.      1                 100

    Велимир Иванович                    ФК“Доростол“-Сил.      1                 750

ПО ДОКЛАД

Няма

БФС