На снимката: Николай Гочев

На снимката: Виктор Митев, Георги Гочев,Маргарит Тюркеджиев и Мирена Маркишка