На специално тържество 33-ят випуск на варненското спортно училище “Г.Бенковски” каза “сбогом” на преподаватели и приятели, суъченици. Тази година 96 випусници напускат училището и тръгват…надявам се по пътя на спорта и спортния живот в страната, а може би и в чужбина или в сфера от живота избрана  от самите тях. Флагът на училището бе вдигнат он гимнастика Велислав Вълчев, който почти сигурно ще е с олимпийска квота за Лондон. Тук е мястото да припомня, че тази година училището отбеляза своя 40-ти рожден ден.