ПРОТОКОЛ No 16

От проведено редовно заседание на Етичната комисия при Българската федерация по баскетбол на 11.05.2011 г. от 14.00 ч.

Участват:

По точка 1 от дневния ред: Иван Евстатиев, Диана Брайнова и Станко Стоянов.

По точка 2 от дневния ред: Иван Евстатиев, Людмил Нейков, Диана Брайнова и Станко Стоянов.

Дневен ред:

1.     Доклад на дежурния представител г-н Иван Бакърджиев на срещата от НБЛ „Рилски спортист” – „Евроинс Черно море” на 08.05.2011 г. в град Самоков:

„Техническото лице /секретар, представляващ БК/ Борислав Чилингиров през времетраене на цялата среща зад съдийската маса отправяше груби нападки към съдиите, като с тях показваше запалянковщина и пълно непознаване на баскетболния правилник. Въпреки моето настояване, той не бе отстранен от подиума зад секретарската маса”.

2.     Интервю с г-н Асен Христов – президент на БК „Евроинс Черно море”, публикувано от Gong.bg на 08.05.2011 г., в което обявява:

„……., но аз с българския баскетбол, в това му качество, приключих”.

„……. във Варна не получаваме нищо, а една шайка си разпределя парите, които се получават от нас”.

“…… още един път казвам – докато тези хора са в българския баскетбол, аз съм приключил с него”.

Решения:

1. След като се запозна с доклада и изслуша обясненията на г-н Борислав Чилингиров, на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 и чл. 8, т. 7 от Кодекса за етично поведение и във връзка с чл. 13 от Правилника за дейността на комисията, наказва г-н Борислав Чилингиров с публично порицание.

 

2. На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл. 8, т. 1 и т. 7 от Кодекса за етично поведение и във връзка с чл. 13 от Правилника за дейността на комисията, наказва г-н Асен Христов с публично порицание.