Инжeнерите на Ford съвместно с учени от университета в Охайо разработват нови материали способни да заменят гумата и пластмасите, използвани при тапицериите на колата. През последните години се водят интензивни разработки за нарастване делът на възобновляемите и преработени материали в изработката на автомобилите.

Търсейки алтернативни материали за тапицериите, инженерите на Ford са стигнали до любопитно решение – суровина за новите пластмаси и гумени изделия може да бъде белият сок, изтичащ от стъблата на глухарчето. Преди обаче глухарчетата да проникнат в салоните на автомобилите със Синия овал на капака, хората на Ford провеждат редица тестове на новите материали с тяхно участие за съответствието им стандартите за качество на компанията. След успешното им приключване глухарчестата пластмаса ще се използва за подовите килимчета, стойките за чаши, в различните уплътнения и панели.

Друга интересна алтернативна суровина ще стане американската Гуаюла – вид храст, растящ на територията на САЩ.

„Постоянно търсим нови възобновляеми материали за колите си, за да намалим участието на въглерода в производството ни и търсим възможности за използване на местни суровини. Синтетичната гума не е устойчив и възобновляем ресурс и това ни кара да търсим намаляване на използването й в нашите нови коли навсякъде, където е възможно. Глухарчето има всички шансове да стане природен възобновляем източник на алтернативна суровина за производство на гума“ – заяви Анжела Харис, инженер-изследовател във Ford.