Ориентировачите ни участваха в състезанията за купа “Виктория 2011”, провело се до с. Славяни“, купа “Осъм 2011” – до с. Българене“ и купа “Троян 2011” –с. Орешак махала Баба Стана.

За Купа „Виктория” Димитър Желязков стана втори при М16, а Марияна Жечева взе златото при Ж45.

За Купа „Осъм” бронза във възрастовата си група отново взе Димитър Желязков, а ямболските ориентировачи извоюваха трето отборно място. Другите наградени наши състезатели за М18 са Александър Власковски – 3 място и 2 място за Марияна Жечева.

За купа „Троян” при Ж35 2 място зае  Радина Георгиева, при Ж45 Марияна Жечева стана първа, а при М10  Ивайло Драгоев и  Тервел Драгоев станаха втори и трети.

В края на арил, на 29. 04. 2011 от 18:30 часа, в залата на Градския стадион – кабинет „Ориентиране“,  се проведе Oбщо събрание на КСО “Феерия”. На него присъстваха всички 16 членове, като трета точка от дневния ред на събранието бе да се приемат промени в устава на клуба. Една от промените, които бяха приети, бе да се смени наименованието на клуба “Феерия” и да се върне старото му име “Диана” – Ямбол.

Също така общото събрание освободи поради изтичане на мандата старият управителен съвет на клуба и избра нов, с председател Денница Каназирева.