От олимпиадата в Гърция отглеждам фикус на Мария Гроздева, който нарекох за нейните успехи. Но фикусът трябва да се подкастри. Израстна голямо дърво.Веднъж го подкастрих и успехите и намаляха.Сега израстнаха още 3-4 клонки, стават и те големи.Ттрябва да се подрежат.
Свържете ме със Мария Гроздева.Чрез Фейсбук -не мога.Помогнете. Аз наистина се страхувам да го подрежа.