Световната среща на върха за устойчива мобилност: Michelin Challenge Bibendum събра иновации от цял свят

23 май 2011 г. – Между 18 – 22 май 2011 г., в Берлин, се проведе десетото издание на Michelin Challenge Bibendum – световната среща на върха за устойчива мобилност. Това е единственото събитие в света, което обединява конструктори на леки и тежкотоварни автомобили, академични среди, производители на оборудване, доставчици на енергия, научни институти, публична власт и неправителствени организации, за изграждане на обща визия за по-безопасен, по-чист транспорт на бъдещето.

В изданието на световната среща на върха 2011 г., Michelin представи пет типа иновации за гума и три революционни технологии, които включват повече от гуми. Всички те предоставят решения за основни проблеми, пред които секторът на автомобилния транспорт е изправен по настоящем. Независимо дали става дума за самовъзстановяваща се гума на лек автомобил, концептуална гума за тежкотоварен автомобил, която може да пренася товари до пет тона, задвижвано от вграден двигател автомобилно колело или горивна клетка, всички Michelin иновации споделят ангажимента за по-ефективно използване на материалите за гуми.

Нещо повече, ползите от общ пробег и/или енергийна ефективност са постигнати, и то но не за сметка на експлоатационните характеристики в други области, като например безопасността. Всяка гума или иновация се придържа към една и съща философия, която може да бъде обобщена в едно изречение: Всеки продукт, проектиран от Michelin, цели винаги безопасно транспортиране на колкото е възможно повече хора и товари при възможно най-нисък разход на материали.

В допълнение към гумите – основно бизнес направление – Michelin проучва нови начини за максимално повишаване на енергийната ефективност. В сътрудничество с други основни играчи в индустрията за проектиране на превозни средства на бъдещето, Michelin не изключва области на научни изследвания и преследва всички възможности за иновации, така че да може да подходи към предизвикателството по отношение на материалите от всички страни. Едно от новаторските направления на Michelin е разработването на електродвигател, чиято енергийна производителност е над три пъти по-висока от тази на двигателя с вътрешно горене.

Целта е да се проектират гуми, които способстват за намаляване на разхода на гориво при запазване на същите високи експлоатационни характеристики в областта на безопасността и дълговечността. Ето защо иновациите на Michelin са от толкова голямо значение. Програмите за научна и развойна дейност на Michelin са съсредоточени от край време над тези проблеми, предоставяйки на конструкторите на гуми ненадминат експертен опит в областта на ефективност на горивата. Финансирани със солиден годишен бюджет от 500 млн. евро, екипите за научна и развойна дейност на Групата са разработили иновативни решения, дори революционни технологии, като например самовъзстановяващите се гуми и задвижвано от вграден двигател автомобилно колело .

Накратко, между практическите иновации на Групата и този уникален форум – Michelin Challenge Bibendum, има пряка връзка – дори недвусмислено съвпадение. Решенията на проблемите на утрешния ден трябва да бъдат открити чрез съвместните усилия от страна на всички заинтересовани страни. Публичната власт, доставчиците на енергия, конструкторите на автомобили и производителите на оборудване трябва да работят заедно, за да гарантират устойчивата мобилност на бъдещето.