СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ  БЕНКОВСКИ”  ГР. ВАРНА

 

НОМИНИРАНИ СПОРТИСТИ  ЗА МЕСЕЦ  МАЙ 2011 г.

/ по азбучен ред на спорта/

Спорт  АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ :

 

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА, 10 В

Треньор Сия Нейкова,   СГК „Черно море”-Варна

ІІ място-единичен скиф, ІІ място отборно –старша възраст – Държавен отборен шампионат-Пловдив

 

НИКОЛЕТА СВЕТОЗАРОВА НИКОЛОВА, 11 А

Треньор Сия Нейкова,   СГК „Черно море”-Варна

ІІ място-двойка скул, ІІ място отборно –старша възраст.

ІІ място-двойка скул, ІІІ място отборно –жени -Държавен отборен шампионат-Пловдив

 

СНЕЖАНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА, 11 А

Треньор Сия Нейкова,   СГК „Черно море”-Варна

ІІ място-двойка скул, ІІ място отборно –старша възраст.

ІІ място-двойка скул, ІІІ място отборно –жени -Държавен отборен шампионат-Пловдив

 

ЙОАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, 9 В

Треньор Сия Нейкова,   СГК „Черно море”-Варна

ІІ място-двойка скул, ІІ място отборно –младша възраст-Държавен отборен шампионат-Пловдив

 

РАЛИЦА КОЙЧЕВА КОЕВА, 9 В

Треньор Сия Нейкова,   СГК „Черно море”-Варна

ІІ място-двойка скул, ІІ място отборно –младша възраст-Държавен отборен шампионат-Пловдив

 

Спорт  БОКС :

 

ДУШКО БЛАГОВЕСТОВ МИХАЙЛОВ, 8 В  клас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

І място кат.52 кг –юноши 15-16 год.-Държавен лично-отборен шампионат-Благоевград

 

МАРИЯН МАРИЯНОВ САВОВ, 8 В  клас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІ място кат.  66 кг – юноши 15-16 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Благоевград

 

МИРОЛЮБ ЛЮБОМИРОВ ЯНКОВ, 8 А  клас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІІ място кат.  60 кг – юноши 15-16 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Благоевград

 

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ, 8 А  клас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІІ място кат.  46 кг – юноши 15-16 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Благоевград

 

ГАЛИН СЪБЧЕВ ГИНЧЕВ 7 Гклас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІ място кат. 40 кг – ученици 13-14 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Ямбол

 

СТЕФАН ИВАЙЛОВ СТАНЕВ, 8 В  клас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІІ място кат.  75 кг – юноши 15-16 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Благоевград

 

ИВАН ПЛАМЕНОВ ПАВЛОВ 7 Гклас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІ място кат.75+ кг – ученици 13-14 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Ямбол

 

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ РУСЕВ 7 Гклас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІІмясто кат. 44,5кг – ученици 13-14год.- Държавен лично-отборен шампионат-Ямбол

 

ЙОРДАН РУМЕНОВ РАДИНОВ  7 Гклас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІІ място кат. 50 кг – ученици 13-14 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Ямбол

 

СТОЯН ИВАЙЛОВ МАРИНОВ  7 Гклас

Треньор Димо Савов,   СК „Черно море”-Варна

ІІІ място кат. 56 кг – ученици 13-14 год.- Държавен лично-отборен шампионат-Ямбол

 

Спорт  БОРБА СВОБОДЕН  СТИЛ :

 

ВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА, 11 В  клас

Треньор Наско Сичанов,   СКСБ „Черноморски сокол”

                        І място кат.  55 кг – девойки  – Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

 

ВЕЛИКО НИКОЛАЕВ ВЕЛИКОВ, 7 Б  клас

Треньор Иван Янков,   СКСБ „Черноморски сокол”

                        ІІ място кат.  47 кг – деца,– Държавен лично-отборен шампионат – Асеновград

 

НЕЛИ ЕМИЛОВА ИВАНОВА, 9 В  клас

Треньор Кольо Добрев,   СКСБ „Черноморски сокол”

                        ІІ място кат.  40 кг – кадетки, ІІІ място отборно –

 Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

 

СОФИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА, 9 В  клас

Треньор Кольо Добрев,   СКСБ „Черноморски сокол”

                        ІІ място кат.  65 кг – кадетки, ІІІ място отборно  –

Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

 

ЙОАНА ГАХРЕМАН АЛАМДАРИ-БАДЛУ, 9 В  клас

Треньор Кольо Добрев,   СКСБ „Черноморски сокол”

            ІІ място кат.  56 кг – кадетки, ІІІ място отборно    –

Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

 

ПЕТРАНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, 7Б  клас

Треньор Иван Янков,   СКСБ „Черноморски сокол”

            ІІ място кат.  40 кг – момичета  – Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

 

ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА, 10 А  клас

Треньор Наско Сичанов,   СКСБ „Черноморски сокол”

                        ІІІ място кат.  46 кг – кадетки, ІІІ място отборно  –

Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

 

НЕДКА КАЛУДОВА ПЕТРОВА, 7Б  клас

Треньор Иван Янков,   СКСБ „Черноморски сокол”

            ІІІ място кат. 62 кг – момичета  – Държавен лично-отборен шампионат-Ст.Загора

           

Спорт  БОРБА КЛАСИЧЕСКИ  СТИЛ :

 

НЕСТЪР НЕДКОВ НЕСТЪРОВ, 8 Г  клас

Треньор Христо Филчев,   СККБ „Локомотив 93”

                        І място кат.42 кг – момчета – МТ”Динко Петров” – Стара Загора

 

СЕВГИН ХАСАН МЕХМЕД, 7 Г  клас

Треньор Христо Филчев,   СКБ „Локомотив 93”

                        І място кат.38 кг – момчета – МТ”Динко Петров” – Стара Загора

            Купа за най-техничен борец

 

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ РАДЕВ, 6 Б  клас

Треньор Христо Филчев,   СККБ „Локомотив 93”

                        І място кат.30 кг – деца – Държавен лично-отборен шампионат Пловдив

 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, 8 Г  клас

Треньор Христо Филчев,   СККБ „Локомотив 93”

                        ІІ място кат.73 кг – момчета – МТ”Динко Петров” – Стара Загора

 

ВАЛЕНТИН СТАНИСЛАВОВ ГРИГОРОВ, 7 Г  клас

Треньор Христо Филчев,   СККБ „Локомотив 93”

                        ІІІ място кат.53 кг – момчета – МТ”Динко Петров” – Стара Загора

 

МЕЖДУН МУСТАФОВ АХМЕДОВ, 7 Г  клас

Треньор Христо Филчев,   СККБ „Локомотив 93”

                        ІІІ място кат.59 кг – момчета – МТ”Динко Петров” – Стара Загора

 

            ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ РАДЕВ, 6 Б

Треньор Христо Филчев,   СККБ „Локомотив 93”

                        І място кат.30 кг – деца – Държавен личен отборен шампионат – Пловдив

 

Спорт  ПЛУВАНЕ:

 

АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ МАТЕВ, 10 А

Треньор –  Мина Гешева, СК „Юлиян Русев”

За втора поредна година покрива норматива на Българска спортна федерация плувни спортове за майсторска норма в дисциплината – 5 км. пруване в басейн.

Завоюва званието „Майстор на спорта”

 

ГЕОРГИЯ ЕВАНГЕЛОС КАБАКЛУ, 6 А клас

Треньор Никола Петров, ПСК „Черно море –  Армеец”

5 златни медала, 4 сребърни медала

На 200м. брустпостави рекорд на турнира и нов национален рекорд при 13-14 годишните-Международен турнир- квалификация за Лондон 2012г.

 

 

 

Спорт  СПОРТНА  ГИМНАСТИКА:

 

ДЕНИСЛАВ ДАНАИЛОВ ДАМЯНОВ, 6 Б клас   

Треньор – Димитър Стоянов, ГСК”Интерком груп – Черноморски юнак”

І място отбор юноши младша възраст;І място земна гимнастика, І място прескок,

            ІІІ място халки, ІІІ място висилка – Купа България, Варна

 

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДИМИТРОВ, 9 А клас  

Треньор – Тодор Тодоров, ГСК”Интерком груп – Черноморски юнак”

І място отбор юноши старша възраст;ІІ място кон с гривни, ІІІ място халки, –

Купа България, Варна

 

СТАНИСЛАВ ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ, 6 Б клас          

Треньор – Димитър Стоянов, ГСК”Интерком груп – Черноморски юнак”

І място отбор юноши младша възраст ІІ място кон с гривни –

Купа България, Варна          

           

ГАБРИЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА, 5 А клас  

Треньор – Росица Найденова, ГСК”Интерком груп – Черноморски юнак”

І място отбор девойки старша възраст, ІІ място успоредка,

ІІ място земна гимнастика , ІІІ място прескок, ІІІ място греда

            Купа България, Варна

 

КРЕМЕНА САВОВА ЕВГЕНИЕВА, 7 А клас       

Треньор – Росица Найденова, ГСК”Интерком груп – Черноморски юнак”

І място отбор девойки старша възраст;  ІІІ място успоредка,

Купа България, Варна

 

           

Спорт  ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА:

 

МАРИЯ РУМЕНОВА СТИЛИЯНОВА, 6 А клас  

Треньор Филипа Филипова, СК”ЧАР-ДКС”

І място многобой –младша възраст-

І място отборно- младша възраст- Републиканско първенство категория”А”-Варна